IOM Global Corner:

2016-02-29

TMO Vilniaus biuras pradeda teikti nemokamas konsultacijas užsieniečiams

TMO Vilniaus biuras teikia nemokamas konsultacijas užsieniečiams teisiniais ir praktiniais klausimais, susijusiais su atvykimu ir gyvenimu Lietuvoje.

2016-02-18

Pabėgėlių krizė: Austrija nustatė priglobsčio prašymų ir leidimo migrantams kirsti valstybės sieną limitą. Per dieną bus priimama 80 prieglobsčio prašymų ir leidžiama keliauti per Austriją ne daugiau nei 3,200 žmonių.

Pabėgėlių krizė: Austrija nustatė priglobsčio prašymų ir leidimo migrantams kirsti valstybės sieną limitą. Per dieną bus priimama 80 prieglobsčio prašymų ir leidžiama keliauti per Austriją ne daugiau nei 3,200 žmonių.

2016-01-07

Priimtas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymas

Priimtas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymas (įsigalios nuo 2016 m. liepos 1 d.), kuriuo nustatyta, kad ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei turintis Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, išsaugos Lietuvos Respublikos pilietybę, o jeigu ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei turintis asmuo jau yra netekęs Lietuvos Respublikos pilietybės, ji jam galės būti grąžinta.

2015-09-25

Neeilinėje Europos Vadovų Taryboje aptarti strateginiai sprendimai migracijos krizei suvaldyti

Šių metų rugsėjo 23 d. vykusiame Neeiliniame Europos Vadovų Tarybos susitikime Briuselyje buvo nutarta: padėti Libanui, Jordanijai, Turkijai ir kitoms šalims, susiduriančioms su pabėgėlių iš Sirijos krize; papildomai mobilizuoti bent 1 mlrd. eurų pabėgėlių krizei spręsti; stiprinti dialogą ir kooperaciją su Turkija; padėti Vakarų Balkanų valstybėms suvaldyti pabėgėlių srautus; padidinti finansavimą sprendžiant kertines nelegalios migracijos iš Afrikos problemas; stiprinti išorinių Europos Sąjungos sienų apsaugą; padėti Pietų Europos valstybėms stegti migracijos valdymo centrus (hotspots), kuriuose būtų identifikuojami migrantai.

2015-08-12

Jungtinėje Karalystėje pagal naujus įstatymus nelegalūs imigrantai yra iškeldinami be jokio teismo sprendimo

Didžioji Britanija pradėjo vykdyti tokią politiką siekdama ne tik sumažinti atvykstančių žmonių skaičių, bet ir sustiprinti savo pozicijas Kalė migrantų krizės atžvilgiu.

2015-06-24

Europos Vadovų Tarybos susitikimas migracijos klausimais

2015 m. birželio 25-26 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime migracijos klausimais vadovai aptars perkėlimą ES viduje, persikėlimą į ES ir grąžinimo politiką.